Skip to main content

Tarihi ve kültürel öneme sahip olan Kapalı Çarşı, dünyanın en eski alışveriş merkezi ünvanına ve geleceğin zanaatkarlarını yetiştiren bir eğitim döngüsüne sahiptir. Gelenekselle moderni bir arada barındıran, ustaların ve çırakların özenle çalıştığı çarşı, Osmanlı Dönemi’nde ekonominin kalbi konumundadır.

Tarihi İpek Yolu, kadim bir ticaret yolu olmasının yanı sıra kıtaları,
medeniyetleri farklı rotalarla birbirine bağlayarak, eski zamanlardan
itibaren, kültürlerin tanışmasına ve kaynaşmasına da vesile olmaktaydı. Bu zorlu yollarda, develerin oluşturduğu kervanlar; sırtlarında taşıdıkları, değerli mücevherler ve eşyalar ile ilerlemekteydiler.