Skip to main content

Bu kalem, Themis ve “Sokrates’in Ölümü” tablosunu birleştiren bir mesajı içeriyor. Adaleti simgeleyen Themis, yükseltilmiş bir figür olarak tasvir edilirken, tablo adalet ve adaletsizlik arasındaki çatışmayı betimleyen bir sahneyi temsil ediyor. 

Themis’in sembolik varlığı, adalet idealini ve Sokrates’in adalet üzerine felsefi düşüncelerini hatırlatıyor. Kalemin tasarımı, sanatın ve adalet ile felsefe kavramlarının birbiriyle bağlantısını simgeler.